Richtlijnen en planning

Algemeen

 • Gelieve ieder kwartaal de aan- en verkoopfacturen tijdig binnen te brengen, u wordt via mail of fax verwittigd om de documenten binnen te brengen. Indien we niet tijdig over de documenten beschikken, kunnen we niet instaan voor een tijdige verwerking van de BTW-aangifte.
 • Gelieve bij ieder kwartaal alle betreffende bankuittreksels, kasbladen, visa/mastercardstaten mee te geven.
 • Gelieve alle BTW-rekeninguittreksels die u ontvangt aan ons te bezorgen.
 • Indien u de voorschotten van de BTW betaald hebt, gelieve dit ergens duidelijk te vermelden.
 • Gelieve ons de aan- en verkoopfacturen geordend te bezorgen voor een gemakkelijkere verwerking (liefst in een klasseur).

Planning

BTW

 • Maandaangevers dienen hun documenten aan het begin van iedere maand binnen te brengen
 • Kwartaalaangevers dienen hun documenten 4 keer op het jaar binnen te brengen:
 1. Begin januari
 2. Begin April
 3. Begin Juli
 4. Begin Oktober

PERSONENBELASTING

Indieningstermijn volmachthouder 31 oktober
Van het moment dat u alle documenten/fiches heeft ontvangen van het betreffende jaar, mag u de aangifte binnenbrengen. De aangifte met de bijbehorende documenten dient ten laatste in ons bezit te zijn op 30 juni xxxx. Aangezien wij werken via tax-on-web dienen we voorafgaandelijk een volmacht voor indiening te laten ondertekenen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Van het ogenblik dat u de aangifte in de vennootschapsbelasting ontvangt, gelieve deze mee te brengen de eerst volgende keer dat u documenten aan ons dient te bezorgen. Van het ogenblik dat de balans voor het betreffende jaar wordt afgewerkt en de jaarrekening wordt opgesteld, vesturen wij via vensoc de aangifte in de vennootschapsbelasting naar de controlediensten. 

 

NV STIMAA, uw stipte boekhouder - fiscalist.